DE
PL
TUR
ROU
EN
ES
CZ
SRB
FR
HU
RU
IT
GR
BG

Πύλη 2 Πληροφορίες για μεταφορικές εταιρείες

Παραλαβή και παράδοση εμπορευμάτων

Κατά την παραλαβή ή/και παράδοση εμπορευμάτων ή/και πρώτων υλών ελέγξτε την πύλη εισόδου στη μονάδα, η οποία αναγράφεται στην παραγγελία / επιβεβαίωση της εντολής Λάβετε υπόψη, πως η είσοδος στη μονάδα μέσω της πύλης 2 δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Ενημερώστε σχετικά τον οδηγό σας και θέστε στη διάθεσή του το σχέδιο προσέγγισης στην πύλη 2.


Διεκπεραίωση πύλη 2

Ώρες φόρτωσης Δευτέρα - Παρασκευή: 6:30 - 15:00 

Ώρες φόρτωσης σιλό Δευτέρα - Παρασκευή: 6:30 - 13:00

Ώρες παράδοσης Δευτέρα - Παρασκευή: 6:30 - 15:00

Παράδοση και παραλαβή 

  • εισερχόμενων πρώτων υλών εκτός ξύλου και ροκανιδιών 
  • παράδοση όλων των εξερχόμενων εμπορευμάτων (εμπορεύματα σε παλέτες, Big Bag, εμπορευματοκιβώτια, ρυμουλκούμενα σιλό)  


Διεύθυνση και οδηγίες προσέγγισης σε πύλη 2

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG
Tor 2 

Holzmühle 10
73494 Rosenberg
Deutschland

Λάβετε υπόψη, πως η είσοδος στη μονάδα μέσω της πύλης 2 δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Ενημερώστε σχετικά τον οδηγό σας και θέστε στη διάθεσή του το σχέδιο προσέγγισης στην πύλη 2.

GPS Coordinates

Λήψη σχεδίου οδηγιών προσέγγισης σε πύλη 2 μονάδας Rosenberg


Οδηγίες σχετικά με την είσοδο και την έξοδο στην πύλη 2

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη είσοδος στην πύλη 2 μπορείτε να κατεβάσετε (download) για τους οδηγούς σας τις οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία. Έτσι οι οδηγοί σας δεν θα χρειαστεί να περιμένουν επί τόπου χωρίς λόγο.

Λήψη οδηγιών εισόδου και εξόδου στην πύλη 2 της μονάδας


Καταγραφή διερχόμενου φορτηγού στην πύλη 2

Πριν την είσοδο στην πύλη 2, ο οδηγός οφείλει να έχει ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο καταγραφής. Αυτό διατίθεται στην πύλη.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Tools und Komponenten, welche uns helfen, Daten über Ihr Nutzungsverhalten auf unserer Website auszuwerten.

Nähere Hinweise erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzinformationen